Nuuska

Nuuskaa purkissaNuuska on suun limakalvojen kautta imeytyvää päihdeainetta. Nuuskan myynti kiellettiin vuonna 1992 kaikissa silloisissa EU-maissa (direktiivi 2001/37/EY(1) 8) Maailman terveysjärjestön WHO:n suositusten perusteella. Suomessa nuuskan myynti kiellettiin vuonna 1995. Nykyisin nuuskaa myydään eniten Yhdysvalloissa, Intiassa, Ruotsissa, Norjassa, Algeriassa, Pakistanissa ja Etelä-Afrikassa.

Koostumus

Pääasiassa nuuska koostuu tupakasta (4045 %) ja vedestä (4560 %). Yhteensä nuuska sisältää noin 2 500 erilaista kemikaalia. Syöpäjärjestöjen ja tupakkaverkon mukaan nuuska sisältää 20 kertaa enemmän nikotiinia kuin polttotupakka. Syöpäjärjestöjen mukaan tavanomaisella päiväannoksella nuuskan käyttäjä saa nikotiinia 35 kertaa enemmän kuin savukkeita polttava. Nikotiini aiheuttaa vahvaa riippuvuutta. Nitrosoamiinit ja polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) aiheuttavat syöpää. Nitrosoamiinien kaikkia haittavaikutuksia ei vielä tunneta. Nuuska sisältää raskasmetalleja, kuten lyijy, kadmium, arsenikki ja nikkeli, jotka kertyvät elimistöön. Erilaiset sekoitukset eri tupakkalajeista sekä aromi- ja makuaineet tekevät eri nuuskamerkeille oman maun ja koostumuksen. Makuun vaikuttavat muun muassa siemenlajike, ilmasto, viljelypaikka ja tupakan kuivausmenetelmä, valmistusprosessissa käytettävä lämpökäsittely sekä muut lisäaineet.lähde? Muita nuuskan sisältämiä aineita ovat natriumkarbonaatti, natriumkloridi (ruokasuola), kosteudensäilytysaineet. EU:n elintarvikkeiden merkintälain mukaan ruotsalaiseen nuuskaan tuli pakolliseksi ilmoittaa 25. marraskuuta 2005 alkaen nuuskan koostumus.

Valmistus

Valmistuksessa on kolme päävaihetta, jauhatus, sekoitus ja pakkaus. Nuuskaa valmistetaan nykyisin ilmakuivatusta tupakasta, jota tuodaan Etelä- ja Pohjois-Amerikasta sekä Aasiasta. Valmistusprosessissa tupakka jauhetaan syöttämällä sitä myllyyn, jossa se jauhetaan karkeaksi, keskikarkeaksi tai hienoksi jauheeksi. Sekoitusvaiheessa tupakkaan lisätään vesi ja suola, minkä jälkeen seosta lämmitetään. Lämmityksen jälkeen nuuska jäähdytetään ja siihen lisätään muut ainekset. Annosnuuska (pussinuuska) pakataan pusseihin ja suljetaan tiivisti muovirasioihin. Muovirasioita käytetään säilyvyyssyistä, koska annosnuuska kuivuu irtonuuskaa nopeammin. Irtonuuska pakataan pahvista valmistettuihin rasioihin. Nuuskapakkauksia säilytetään kylmässä. Kylmäsäilytyksessä nuuska kypsyy ja saa luonteenomaisen arominsa ja makunsa. Myyntipisteissä nuuska säilötään kylmäkaappeihin ja kotona jääkaapissa. Yleinen myytti, että nuuskaan olisi joskus lisätty lasinsirpaleita, ei pidä paikkaansa. Myytti on syntynyt todennäköisesti kiteytyneestä suolasta.

Laki

Nuuskan myynti kiellettiin vuonna 1992 kaikissa EU-maissa (direktiivi 2001/37/EY(1) 8) WHO:n suositusten perusteella. WHO:n mukaan haitat ovat ilmeiset eikä nuuskassa ole mitään terveyshyötyjä. 1995 Unioniin liittyessään Ruotsi sai erivapauden pitää nuuska markkinoilla. Lupa edellyttää, että Ruotsi sitoutuu estämään tuotteidensa myynnin muihin EU-maihin. Norja, joka on Euroopan vapaakauppajärjestön jäsen, on myös vapautettu myyntikiellosta.

Euroopan parlamentin Ministerineuvoksen päätöksellä kesäkuussa 2001 savuttomien tupakkatuotteiden myyntipakkauksista poistettiin varoitusmerkintä "Aiheuttaa syöpää". Myöhemmät valitukset EY-tuomioistuimiin eivät ole menneet läpi nuuskan myynnin vapauttamisesta koko EU:n alueella.lähde? Nuuskan myynti kiellettiin Suomessa vuonna 1995. Käyttöä ei kriminalisoitu. EU-tuomioistuin kielsi nuuskan myynnin 18. toukokuuta 2006 myös Ahvenanmaalla ja Ahvenanmaalla rekisteröidyissä laivoissa. Nuuskaa myytiin laivoilla ja Ahvenanmaalla EU-lain vastaisesti vuodesta 1995. Ruotsinlaivoilla nuuskaa myydään edelleen kuitenkin laillisesti Ruotsin aluevesillä. Suomen viranomaiset ovat olleet huolissaan laivojen nuuskan myynnin kielteisistä terveydellisistä vaikutuksista. Ahvenanmaan maakunnalle laivoilla myytävällä nuuskalla on taloudellista merkitystä. EU:n tuomioistuin antoi Suomelle langettavan tuomion, koska Suomi ei noudattanut EU-lain velvoitteita ja koska Ahvenanmaa ei ole saattanut nuuskan myyntikieltoa osaksi lainsäädäntöään. Suomen valtio velvoitettiin korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut.

Monet urheilujärjestöt, mm. salibandy- ja jääkiekkoliitot, kielsivät nuuskan käytön Suomessa kilpailutoiminnan yhteydessä vuonna 1998. San Francisco kielsi nuuskan käytön puistoissa ja urheiluareenoilla vuonna 2005.

Osa käyttäjistä ja valmistajat esittävät, että nuuska pitäisi kansanterveyden nimissä sallia, koska nuuska on vaihtoehto tupakanpoltolle ja terveyshaitoiltaan tupakanpolttoa lievempi. Ruotsalaisten tutkijoiden mielestä nuuskan korkea nikotiinipitoisuus synnyttää riippuvuuden nopeasti ja siitä vieroittautuminen on jopa vaikeampaa kuin savukkeiden polton lopettaminen. Nuuskaaminen toimi porttina tupakoinnille. 41 % nuuskaavista viidesluokkalaisista tukholmalaispojista oli tupakoijia vuosi myöhemmin. vastaava luku USA:ssa on 40 %. Toisten tutkijoiden mukaan tupakoinnin väheneminen perustuu kansanterveyden tupakoinnin ehkäisytyön aktiivisuuteen. Samalla he olivat huolissaan, siitä että nuuskaamisen ei ole todistettu vähentävän tupakointia.

Kumpi on terveeliisempää, tupakka vai nuuska